Make your own free website on Tripod.com
home galeri sejarah proses artifak foto link buku tamu emel

'Chimney'

'Chimney' sebahagian daripada kawasan dapur tempat memasak bijih. Di Peringkat permulaan, pihak NMC atau Nippon Mining Company mengeluarkan bijih besi dalam bentuk jongkong, sebelum ia dibawa ke kapal untuk dihantar ke Jepun.

Di zaman EMMCO, pihak Inggeris hanya menggunakan chimney untuk meletakkan siren sahaja.


home galeri sejarah proses artifak foto link buku tamu emel