Make your own free website on Tripod.com

Ini ialah foto 'Removing Belting Hopper' yang dirakamkan di 'Sura Stock Pile'. Jentera ini digunakan untuk memunggah bijih-bijih besi, dan ia boleh bergerak ke lokasi yang berlainan di sepanjang landasannya.

foto disumbangkan oleh En. Rosul bin Md. Amin
(bekas pekerja perlombongan bijih besi di zaman EMMCO)